Despre noi

Primul credincios adventist de ziua a şaptea botezat din Alexandria, şi din judeţul Teleorman, a fost Petre Drăguşin. În iarna anului 1910, în data de 18 decembrie, primeşte botezul în Bucureşti, în apa lacului Herăstrău, după ce studiase personal Biblia şi frecventase aproximativ şapte luni Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Bucureşti.

Bucuros şi plin de zel, Petre Drăguşin, propovăduieşte credinţa descoperită mai întâi celor din familia lui. În 1911, tot la Bucureşti, primeşte botezul fratele lui mai mic, Ioan Drăguşin, împreună cu soţia sa. Petre şi Ioan se întorc la Alexandria, unde pun la dispoziţie o cameră din casa lor, o mobilează cu cele necesare şi îşi invită rudele, prietenii şi cunoscuţii. Astfel începe lucrarea de vestire a Evangheliei în Alexandria.

Ca urmare a activităţii misionare a acestora vin la credinţă Anghel, Tănase, Stavre şi Elena Drăguşin. Apoi Vasile Ghena, Florea Luca, Stana Drăguşin (mama fraţilor Drăguşin). În 1918 s-a organizat biserica adventistă de ziua a şaptea din Alexandria, iar în anul 1920 s-a mutat în spaţiul pus la dispoziţie de Anghel Drăguşin, pe strada Carol I, în prezent str. Libertăţii. În anul 1921, Dumitru Ionescu a donat un teren pe care s-a construit prima casă de Rugăciune din Alexandria, şi totodată din judeţul Teleorman, pe strada Cuza-Vodă, care s-a numit mai târziu str. Proletari, la nr. 84, iar în prezent a revenit la vechiul nume str. Cuza-Vodă. Construcţia s-a incheiat în anul 1923.

Căderea comunismului după Revoluţia din decembrie 1989 a dus la întoarcerea multor inimi spre Dumnezeu. Astfel, în luna mai 1990 s-a început construcţia unei alte Case de Rugăciune, pe strada 30 Decembrie, nr. 86, în prezent str. 1 Decembrie. În data de 22 februarie 1992, în noua clădire, s-a înfiinţat biserica Adventistă de ziua a şaptea Alexandria nr. 2, având 104 membri, 260 de membri rămânând la Alexandria nr. 1. Inaugurarea a avut loc în data de 4 aprilie 1998.

În anul 1997, s-a cumpărat pe str. Avocat Alexandru Colfescu, nr. 74 un teren pentru a se construi o clădire nouă pentru credincioşii Bisericii Adventiste Alexandria nr. 1. A fost vândută clădirea de pe str. Cuza-Vodă, nr. 84. Prin urmare, credincioşii ambelor biserici s-au întâlnit pentru închinare în Casa de Rugăciune Alexandria nr. 2 din str. 1 Decembrie nr. 86, din iulie 1998 până în 11 decembrie 1999, când a fost gata o parte din clădirea noii Case de Rugăciune Alexandria nr. 1, iar membrii acestei biserici au început să se întâlnească acolo pentru desfăşurarea serviciilor divine. Inaugurarea noului Locaş de închinare Alexandria nr. 1 a avut loc în data de 15 noiembrie 2008.

La sfârșitul anului 2015 Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria 1 numără 266 de membri, în afară de aparținători.

Leave a Reply